Proboscis monkeys using an orang-utan bridge, Kinabatangan. Photo by HUTAN/Mohd Daisah @ Hussien bin Kapar